Реферат межпредметный подходкпреподаванию математики и литературы

Раз за разом переписывает он: земля, земель; кровля, кровель. Десятки слов изменяет он, чтобы вывести и сформулировать правило. А таких правил тоже десятки, и каждое Ломоносов проверяет опытным путем. Вторая характеристика филологической деятельности Ломоносова, заслуживающая особого внимания: как он не переставал быть естествоиспытателем, садясь за «Российскую грамматику», так и не прекращал быть филологом-русистом, занимаясь другими науками. Именно Ломоносов положил начало русскому научному языку. Он ввёл в русскую науку более двухсот терминов, включая такие, как формула, пропорция, минус, горизонт, атмосфера, земная ось, удельный вес и др. Красная нить, связывающая грамматику с математикой, (и шире – гуманитарные и естественные науки) иногда становится незаметной, но не прерывается никогда. Яркий пример – Иван Иванович Давыдов, видный филолог, философ и математик, бывший одно время в Московском университете деканом историко-филологического факультета и профессором физико-математического факультета. Он читал студентам высшую алгебру, теорию вероятностей, латинскую и русскую словесность. Возглавив в 1847 году Отделение языка и литературы Академии наук, он написал обширный »Опыт общесравнительной грамматики русского языка». Свою двойственную научную принадлежность Давыдов использовал как аргумент в бурных дискуссиях, развернувшихся вокруг его грамматики.


Протягом цього періоду математичні дослідження мають справу лише з досить обмеженим запасом основних понять, що виникли для задоволення самих простих запитів господарського життя. Розвивається арифметика — наука про число. У період розвитку елементарної математики з’являється теорія чисел, що виросла поступово з арифметики. Великим відкриттям XVII століття є введена Ньютоном і Лейбніцем поняття нескінченно малої величини, створення основ аналізу нескінченно малих (математичного аналізу). На перший план висувається поняття функції. Вивчення функції призводить до основних понять математичного аналізу: межі, похідної, диференціалу, інтегралу. До цього часу відносяться і поява геніальної ідеї Р. Декарта про метод координат. Нові теорії виникають не тільки в результаті запитів природознавства і техніки, але і в результаті внутрішньої потреби математики.

Яке величне враження справляє, наприклад, благородна скупість думки й мови найбільших творців фізики: Ньютона, Ейнштейна, Нільса Бора! Може бути, важко знайти більш яскравий приклад того, яке глибоке вплив може мати на розвиток науки саме стиль мислення її творців. Для математики лаконізм думки є незаперечним, канонізованим століттями законом. Будь-яка спроба обтяжити виклад не обов’язково потрібними (нехай навіть приємними і захоплюючими для слухачів) картинами, відверненнями, теревенями заздалегідь ставиться під законне підозру і автоматично викликає критичну настороженість. По-третє, чітка розчленованість ходу міркувань. Єдність методів і предмета математики визначає специфіку математичного мислення, дозволяє говорити про особливе математичній мові, в якому не тільки відбивається дійсність, але і синтезується, узагальнюється, прогнозується наукове знання. Могутність і краса математичної думки — в граничної чіткості її логіки, витонченості конструкцій, майстерного побудові абстракцій [11]. Принципово нові можливості розумової діяльності відкрилися з винаходом ЕОМ, зі створенням машинної математики. У мові математики відбулися істотні зміни. Разом з тим хочеться підкреслити, що яким би досконалим не був математичну мову, посилений електронно-обчислювальною технікою, він не пориває зв’язків з різноманітним «живим», природною мовою. Фракталы 7 Фракта́л — геометрическая фигура, составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком. Как без нее справлялись бы архитекторы, считая площадь будущего строения? Как бы вымерялись, например, симметричные статуи великих скульпторов? Как бы действовали народные целители, рассчитывая пропорции лекарственных трав?